Finantzari buruz

Zein da eraikinen ITE?

29 OTS. 2024
IRAKURKETA ORDUA: 4 min

Eraikin bat egokia den edo «dieta edo ariketa fisikoa egin» behar duen jakiteko, etxe guztiek beren azterketa medikoa gainditu behar dute: Eraikinen Ikuskapen Teknikoa edo ITE. Ezaguna al zaizu autoen ITVa? Tira, ITE antzeko zerbait da, bakarrik apartamentu eta eraikinetarako.

Zer da ITE?

ITE edo Eraikinen Ikuskapen Teknikoa eraikuntzako ITV bezalakoa da. Eraikin baten egoera ebaluatzeko eta gutxieneko kalitate-arau batzuk betetzen dituela egiaztatzeko sistema bat da. ITVa ez bezala, ITE ez dago etxebizitzaren jabe zaren aldetik, jabeen komunitatearen menpe baizik, zeinak eskatu behar baitu.

Hala egiten ez baduzu, akatsak zuzentzeko txostenean adierazitako erreformak egin beharko dituzu.

ITE ez da nahastu behar Eraikinen Ebaluazio Txostenarekin edo IEErekin, zeina eraikinak birgaitzeko eta berritzeko araudia erreformatzera etorri zena.

ITE eta IEEren arteko desberdintasun nagusiak bere esparrua eta aplikatzen den eraikinak dira. ITE eraikin guztietan aplikatzen den arren, IEE etxebizitza erabilerarako eraikinetara mugatzen da.

Zer balio du ITEak?

ITE datu bilketarekin bisualki egiten den ikuskapena da. Ikuskapenak ondasunaren egoera eta segurtasun maila ebaluatzen ditu.

Besteak beste, zimenduen eta egituraren egoera, fatxadak eta pareta-hormenak, baita estankotasuna eta estalkiak ere berrikusten dira. Ikerketak iturgintzako instalazio orokorrak eta saneamenduak ere jorratzen ditu.

Bere aldetik, IEEk eremu horiek eraikinaren segurtasun elementuekin batera osasunean, irisgarritasunean eta apainketa publikoan eragina duten elementuetara zabaltzen ditu. Zentzu honetan, ITE IEEren parte da.

Laburbilduz, eraikinaren elementu komunen egoera, ez etxebizitza indibidual bakoitzarena, baloratzen da egoera onean dauden edo biztanleen eta herritarren osasunerako edo segurtasunerako arriskurik izan dezaketen zehazteko.

ITE txostenak gutxienez hiru atal izan behar ditu:

Eraikinaren kontserbazio-egoeraren ebaluazioa.

Irisgarritasun unibertsalaren oinarrizko baldintzen ebaluazioa, zeinak uneoro indarrean dagoen araudia bete beharko baitu.

Higiezinaren energia-eraginkortasunaren ziurtagiria.

Zenbat aldiz hartu behar duzu ITE?

Lehenengo ITE eraikinak 50 urte bete ondoren egiten da derrigorrezkoa, eta orduan 8/2013 Legeak etxebizitzan narriadura larria egon daitekeela uste du.

Lehen berrikuspen horretatik aurrera, 10 urtean behin egingo da gutxienez hurrengo ITE. Hau da, zenbat eta zaharragoa den eraikin bat, orduan eta denbora gutxiago beharko da haren egoera ikuskatzeko. Eraikinaren adina ezagutzeko katastroan egindako eraikuntza-urtea egiaztatu daiteke edo amaitu-ziurtagiria edo lehen okupazio lizentzia erabili.

Nor arduratzen da ITE egiteaz?

Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa teknikari eskudun batek egin beharko du, zeina, Eraikuntzaren Antolamendurako Legearen arabera, arkitektoa edo topografoa izan daitekeena.

ITEa garaiz egiteko betebeharra higiezinaren jabeei dagokie, nahi duten enpresa edo profesionala askatasunez aukeratu dezaketelarik.

ITEa egiteko batez besteko denbora aste batekoa da, ikuskapena egiten denetik txostena ematen den arte. Behin txostena lortuta, teknikariak berak aurkeztuko die beharrezko erakundeei.

Bere batez besteko kostua 350 eta 400 euro artekoa da.

ITE prozesua oso erraza da eta hiru urratsetan labur daiteke:

Eskatu hitzordua, IATrekin egiten den berdina. Gogoratu ikuskapena profesional homologatu batek egin behar duela, hau da, topografo batek, arkitekto batek edo eraikuntzako ingeniari batek.

Eraikinaren ikuskapena, normalean gune eta egituretara mugatuko dena. Normalean, teknikariak ez du zure etxera edo beste edozein etxetara sartu behar.

Kualifikazioa eta balizko neurriak. Edozein azterketatan bezala, azken kalifikazioa izango da, aldekoa edo kontrakoa izango dena. Bigarren kasua segurtasun arriskua dakarten gabezia larriak edo oso larriak daudenean gertatzen da.

Zer gertatzen da ITE desegokia bada?

MOT bezala, txostenaren emaitza aldekoa edo kontrakoa izan daiteke. Aldekoa denean, eraikinak funtzionatzen jarraitzeko baldintzak betetzen ditu, nahiz eta prebentzio lanak eta erreformak egitea beharrezkoa izan.

Eraikin egokien kasuan (ITE gainditu dute), gabezia nabarmenak dituztenean, 6 urteko indarraldia duen behin-behineko egokitasun-ziurtagiria lortuko da eta 2 urtean behin egiaztapen-txostena egin beharko da.

Hutsuneak larriak edo oso larriak badira, kautelazko neurriek 3 urterako egokia den ziurtagiria eskuratzea ahalbidetuko dute eta gehienez 12 hilabetez behin egiaztapen-txostena egin beharko da.

Aldeko ITEren bat gertatuz gero, txostenak antzemandako gabeziak konpontzeko beharrezko lanak egin beharko dira.

Obrez gain, ITEa ez gainditzeak beste ondorio batzuk ditu:

Horietako batek zuzenean eragiten dio hipotekan. ITEhipoteka eskatzeko beharrezko dokumentuetako bat ez bada ere, finantza-erakundeak eska dezake. Izan ere, finantza erakundeak ikertu eta ikusten badu eraikinak ez duela ITE gainditu eta berrikuntzak egin behar dituela, berrazter dezake operazioa edo, gutxienez, etxebizitzaren balorazioa.

Beste bat auzokideen komunitateari jarri diezaiokeen isuna da. Isuna 6.000 eurora irits daiteke eta ITE ez edukitzearen arazoetako bat besterik ez da. Horrez gain, ITEa ere beharko duzu kontserbazio, irisgarritasun edo energia eraginkortasuneko obrak egiteko laguntza publikoak eskatu ahal izateko.

 

 

KONPARTIR
  • Azalpen argiekin eta letra handiarekin.

  • Pertsona batetik bestera. Gaur izena ematen duzu, bihar deituko dizugu.

  • Zure bizitzara egokituta, eskularru bat bezala egokitzen zaizun hipoteka.