Hipotekei buruz

Zer da eskaintza loteslea?

01 URT. 0001
IRAKURKETA ORDUA: 1 min

Zer da eskaintza loteslea?

Hipoteka sinatu baino lehen berrikusi behar dugun dokumentu garrantzitsuenetariko bat eta beharbada hitz egiten ez dena Eskaintza Loteslea da. Entitateak bere bezeroari entregatzen dion dokumentua da, kontratatuko den hipoteka-maileguaren baldintza zehatz guztiak jasotzen dituena eta hartzaileak sinatu behar duena. Ez da informazio-liburuxka bat, haratago doan eta entitateak bere bezeroarekiko gardentasuna defendatzen duen dokumentua baizik. Bertan islatzen diren baldintzak gero hipotekaren eskritura publikoan agertuko direnak dira.

Noiz entregatzen da?

Jabetza tasatu ondoren, eskatzailearen baldintza ekonomikoak aztertu ondoren eta hipoteka formalizatu aurretik ematen da agiria. Eskaintza Loteslearen helburua bezeroak bere hipoteka-maileguaren baldintza guztiak lasaitasunez berrikustea da. Gainera, entitateak dokumentu horretan jasotako eskaintzen diren baldintzak betetzera behartzen duen dokumentua da. Bere balio-epea, salbuespenak salbuespen, gutxienez 14 egun naturalekoa da, bezeroak entregatu eta sinatzen duen egunetik aurrera.

Bankua behartuta al dago eskaintza loteslea ematera?

Araubide Juridikoa aldatu egin da azken urteotan, eta, 1994ko maiatzeko Ministro Aginduak, Hipoteka-Maleguen Finantza Baldintzen Gardentasunari buruzkoak, Eskaintza Lotetzailea egunean gutxienez hiru egun lehenago emateko betebeharra ezarri zuen arren. Notarioan sinatzea, 150.253,03 euroko muga duten hipoteken kasuan, jada ez da.

Araudi hori Hipoteka Merkatuaren Araubideari buruzko martxoaren 25eko 2/1981 Legea aldatzen duen abenduaren 7ko 41/2007 Legeak aldatu zuen, zeinak ezartzen baitzuen banku-entitate guztiek Eskaintza loteslea erraztu behar zutela hipoteka-mailegu bat egiteko kontratatua izango da, eskatutako zenbatekoa edozein dela ere.

Gaur egun eta 2011ko urriaren 28ko EHA/2899/2011 Aginduak, zeinaren bidez 1994ko maiatzaren 1994ko Ministro Agindua indargabetu zenean ezarritako aldaketak indarrean jarri direnetik, entitate Finantza-erakundeek ez dute agiri hau entregatu behar, nahiz eta bezeroak eskatzeko eskubidea du.

Zer informazio mota eduki behar du eskaintza lotesleak?

 • Entitateak emandako maileguen zenbatekoa .
 • Ondasunaren tasazio-balioa .
 • Maileguaren zenbatekoaren eta etxebizitzaren balioaren arteko erlazioa.
 • Maileguan hartutako zenbatekoa itzultzeko ezarritako amortizazio epea .
 • Kuotak : mailegua zenbat kuotatan ordainduko den eta zein izango den.
 • Interes-tasa : finkoa edo aldakorra den.
  • Mailegua interes-tasa aldakorrarekin ematen bada, interes horien kalkulua eta haren berrikuspenak nola egingo diren zehaztuko da.
 • Komisioak : irekiera , baliogabetzea , amortizazioa , etab.
 • Beste gastu batzuk: tasazioa , zergak .

Zergatik da garrantzitsua dokumentu hau edukitzea?

Horri esker gure hipoteka-baldintza guztiak ezagutu eta zehatz-mehatz aztertu ditzakegulako, argi ez zaiguna kontsultatuz edo ados ez gauden punturen bat aldatuz Notarioaren aurrean sinadurara joan aurretik.

KONPARTIR
 • Azalpen argiekin eta letra handiarekin.

 • Pertsona batetik bestera. Gaur izena ematen duzu, bihar deituko dizugu.

 • Zure bizitzara egokituta, eskularru bat bezala egokitzen zaizun hipoteka.