Hipotekei buruz

Hipoteka-gastuak. Zer suposatu behar dut bat eskatzerakoan?

01 URT. 0001
IRAKURKETA ORDUA: 2 min

Hipoteka-gastuak. Zer suposatu behar dut bat eskatzerakoan?

Etxebizitza erostea
gure bizitzako erabakirik gogoetatsuenetako bat izan behar da, gastu ekonomiko oso garrantzitsua dakarrelako. Egingo dugun inbertsioa kalkulatzerakoan, azken salmenta-prezioa eta berritze- aurrekontua ez ezik, erosketa-salmentan bere gain hartu beharko ditugun zergak eta bestelako gastuak ere kontuan izan beharko ditugu hipoteka mailegua . Gastu horiek hasierako salmenta prezioaren % 10 eta % 15 arteko igoera izan dezakete gutxi gorabehera.

Zein zerga daude etxebizitza baten erosketan eta salmentan?

Kasu honetan, bereizketa egin behar da etxebizitza berria edo lehen eskukoa eskuratzea eta bigarren eskuko etxebizitza erostea:

  • Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZa): etxebizitza berria erosten badugu ordaindu beharko dugu. Doako etxebizitzetan eskrituratutako zenbatekoaren %10ean ezartzen da. Babes ofizialean, araubide berezian eta sustapen publikoan, zerga hori %4koa da.
  • Ondare Eskualdaketen gaineko Zerga (ITP): bigarren eskuko etxebizitza bat eskuratzean ordaindu beharreko zerga da. Interes-tasa hori %6 eta %11 artekoa izango da, etxebizitza erosten dugun autonomia-erkidegoaren arabera.

Etxebizitza erosteari lotutako bi zerga handi horiez gain, prozesuan zehar hirugarren zerga bat ere hartu behar dugu kontuan, Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga (IAJD).

IAJD erosketa eta salmenta eragiketa guztietan ordaintzen da, higiezinaren eskriturako prezioaren arabera ezartzen da eta bere balioa, ITPan bezala, autonomia erkidego bakoitzaren araberakoa da. Hipoteka-betebehar osoaren % 0,5 eta % 1,25 artean alda daiteke, hipotekaren kapital osoa baino handiagoa dena, hipoteka-maileguaren zenbatekoaz gain, beste alderdi batzuk, hala nola interesak edo sartze-gastuak.

Zer gastu suposatzen du hipoteka-kreditua hartzeko?

Erosketa-salmenta eragiketarekin lotutako zergez gain, hipoteka-kreditua kontratatu eta eragiketa formalizatzerakoan, bere gain hartu beharko ditugun beste gastu garrantzitsu batzuk ere kontuan hartu behar ditugu:

  • Tasazioa: hipoteka zein baliotan ezarri daitekeen finkatzeko, bankuak hirugarren bati enkargatu behar dio erosi nahi dugun etxebizitza tasatzeko. Legez derrigorrezkoa da eta bere kostua 250 eta 500 euro artekoa da tasazio enpresaren arabera.
  • Notario-gastuak: Notarioaren ardura da erosketa- eta salmenta-akten aitorpen publikoa emateaz eta baita hipoteka ere. Haien kuotak ere hipoteka-betebehar osoaren arabera kalkulatzen dira. 1.000 eurotik gorakoak izan daitezke.
  • Jabetza inskribatzeko tasak: funtsean, etxebizitzaren hipoteka inskribatzeko ordaindu beharreko zenbatekoa da. Inskripzio hori dagokion jabetza-erregistroaren bidez egiten da.

Hiru gastu horiez gain, hipoteka formalizatzean bankuarekin irekiera-komisioa adostu dugun ere kontuan izan behar dugu. Komisio hori maileguan hartutako kapitalari ehuneko bat aplikatuz kalkulatu ohi da eta gure hipoteka-kreditua formalizatzen dugun erakundearen arabera aldatuko da.

KONPARTIR
  • Azalpen argiekin eta letra handiarekin.

  • Pertsona batetik bestera. Gaur izena ematen duzu, bihar deituko dizugu.

  • Zure bizitzara egokituta, eskularru bat bezala egokitzen zaizun hipoteka.