Finantzari buruz

Zein gastu ken daitezke nire ohiko bizilekutik?

22 ABU. 2023
IRAKURKETA ORDUA: 5 min

Ba al zenekien zure etxea aurrezki iturri izan daitekeela errenta aitorpenean? . Eta zure ohiko etxebizitzan aitorpena egiten duzunean aurrezten lagunduko dizuten gastu kengarri batzuk daude.
Noski, ez dira unibertsalak. Hauek dira zure etxeak errentaren gaineko zerga gutxiago ordaintzen lagunduko dizun kasuak.

ikonoa

Zure ohiko etxebizitzan hainbat gastu kengarri daude, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan zerga gutxiago ordaintzen lagunduko dizutenak.

Ohiko bizilekuagatiko kenkaria (2013 baino lehenagoko erosketetarako soilik)

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan etxebizitza erosteagatik zergak kentzea posible da, baina oro har 2013 baino lehen erosi baduzu. Zure kasua bada, urtean ordaintzen duzunaren %15eraino ken dezakezu urtean 9.040 euroko gehienezko hipotekagatik, zeren bai, hipotekak zerga kengarriak dira.
Hipoteka asegurua kendu al daiteke? Bai, beti ere aseguru horiek derrigorrezkoak baziren hipoteka kontratatzerakoan edo interes tasa murrizten lagundu zutenean. Alegia, hipoteka-kontratuaren barruan agertzen dira.
Kenkari orokor horretaz gain, eskualde bakoitzaren araberako beste eskualde-kenkari batzuk ere badaude. Izan ere, EAEn eta Nafarroan etxea 2013tik aurrera erosi bazen ere zergak kendu ditzakezu.

Alokairuaren kenkaria (2015 baino lehenagoko alokairuetarako soilik)

Estatu mailan epe bat duen beste kenkari bat alokairuan bizi direnentzako kenkaria da. Errentaren gaineko Zerga egiterakoan, 2015. urtea baino lehen sinatutako errentamenduak eta horien luzapenak soilik kendu ahal izango dira.
Eta ez da hori alokairuaren kenkariak barne hartzen duen muga bakarra. Zerga-oinarriaren araberako mugak ere badaude, 24.000 eurotik gorakoak izan daitezkeenak (soldata-sarrerak 30.000 eurotik gertu).
Kenkaria kontratuan agertzen zaren bitartean ordaindu duzun alokairuaren % 10,05ekoa da, nahiz eta portzentaje hori 17.707,2 eurotik beherako oinarria dutenei bakarrik aplikatzen zaie. Kendu beharreko ehunekoa murrizten da aipatutako 24.000 eurotan desagertu arte.
Kenkari orokor horretaz gain, badaude autonomia erkidego batzuk maizter gisa alokatzeko kenkari propioak dituztenak.

Zu bazara zure etxea alokairuan jartzen duena

Kasu honetan, kenkariak beraiek baino, zure etxebizitza alokairuagatik jasotzen dituzun diru-sarreren gastu kengarriez hitz egin behar dugu. Hau da, alokairua egiterakoan, Ogasunak etxebizitzaren alokairutik hainbat gastu kentzeko aukera ematen du. .
Hauek dira etxea alokairuan jartzearekin lotutako gastuak eta gauza hauek estaltzen dituztenak:
Etxebizitza eskuratzeko edo hobetzeko interesak eta finantzaketa-gastuak. Hau da, etxea erosteko hipoteka edo etxea erosi eta berritzeko hipoteka.
Altzarien eta etxetresna elektrikoen interesak eta finantzaketa-gastuak.
IBI bezalako zergak eta tasak.
Errentamendua formalizatzeko gastuak, higiezinenak adibidez.
Etxebizitzaren defentsa juridikorako eta haren betetzeko gastuak.
Kontserbazio eta konponketa gastuak, kendu ezin daitezkeen etxebizitzan egiten dituzun hobekuntzetatik desberdinak direnak.
Zerbitzuen eta horniduraren gastuak, betiere ordaintzen badituzu.
Higiezinaren eta bertan dituen ondasunen amortizazioa (eraikuntzaren balioaren %3 inguru, higaduragatik). Etxeko altzarien amortizazioa barne hartzen du, adibidez.
Administrazioa, zaintza, atezaina eta ondasunarekin lotutako gainerako zerbitzuak, komunitateko gastuak barne.
Etxeko aseguru-kontratuetarako primak.

Etxeko energia hobetzeko berrikuntzak

Etxebizitzaren eraginkortasun energetikoa hobetzen duten eta energia-kontsumoa murrizten duten eraberritzeetarako kenkaria da. Kenkariaren ehunekoa eta horren zenbatekoa egiten duzun erreforma motaren araberakoak dira zuzenean. "Harrapa" bakarra da kenkari honek iraungitze data duela eta 2023ko hondarrean bakarrik egongo dela erabilgarri.
Hauek dira Zerga Agentziak ematen dituen hiru aukerak:
Berokuntza- eta hozte-eskaera murrizten duten hobekuntza-lanengatiko kenkaria. Berokuntza- eta hozte-eskaera %7an murrizten duten obretan %20ra arteko kenkaria egiteko aukera ematen du, bai zure etxebizitzan, bai lehenbiziko etxebizitza gisa alokatuta dagoen etxebizitza batean.
Energia primario ez-berriztagarriaren kontsumoa murrizten duten hobekuntza lanen kenkaria . Obraren kostuaren %40ra arte kentzeko aukera ematen du eta ekitaldi bakoitzeko gehienez 7.500 euro, energia primario ez-berriztagarrien kontsumoa %30 murrizten duten edo “A” kalifikazio energetikoa lortzen laguntzen duten erreformetarako. edo “B” etxebizitzarako.
Eraikinen birgaitze energetikoko lanengatik kenkaria. Kenkari hori aldameneko erkidegoetako obrei zuzenduta dago eta RER Planak lortzen laguntzen duen horietako bat da. Hau da kenkaririk handiena, gastuaren % 60ra arte, gehienez 5.000 euro urtean eta 15.000 euro guztira.

Autonomo gisa gastu kengarriak

Azkenik, langile autonomoek etxebizitza-gastu batzuk ere kendu ditzakete, nahiz eta gastu horiek baldintza batzuk bete behar dituzten.
Garrantzitsuenak hauek dira:
Zure jarduera ekonomikoarekin lotuta egon behar dute.
Justifikatu egin behar dira.
Zure kontabilitatean erregistratu behar dira.
Hortik, jarduera egiten den lokalaren alokairua kentzeko aukera dago. Ohiko bizilekua ere bada, beharrezkoa izango da etxebizitza eta bulego gisa alokairu kontratu bikoitza izatea.
Hortik aurrera, etxeko hornikuntzan zergak ere ken daitezke, nahiz eta jarduera ekonomikorako erabiltzen den etxebizitzaren azaleran gastuaren ehuneko bat baino ez. Gainera, eremu hori ondo mugatuta egon beharko da.
Ikusten duzunez, zure etxeak zerga gutxiago ordaintzen lagunduko dizu, nahiz eta muga batzuk izan.

UCI Blogeko argitalpenek gaurkotasuneko gaiak jorratzen dituzte, gure irakurleentzat erabilgarriak izan daitezen. Dena den, baliteke argitalpen gutxienetako batzuk informazio zaharkitua izatea. Hori dela eta, beharrezkoa da mezuaren argitalpen data beti egiaztatzea.

KONPARTIR
  • Azalpen argiekin eta letra handiarekin.

  • Pertsona batetik bestera. Gaur izena ematen duzu, bihar deituko dizugu.

  • Zure bizitzara egokituta, eskularru bat bezala egokitzen zaizun hipoteka.